Styrelse

Ordförande: Britt Kilsäter
Vice ordförande: Roland Bingström
Kassör: Folke Dahlrot
Kontakt föreningen & programansvarig: Patrik Ohlsson
Ledamot: Irene Karlsson
Ledamot: Helene Nordin
Ledamot: Sören Fohlström
Ersättare: Marley Graham
Ersättare: Kerstin Edberg
Revisor: Torsten Eriksson
Revisor: Ulf Nilsson
Revisorsuppleant: Nils Abrahamsson
Revisiorsuppeant: Clas Jansson
Valberedning sammankallande: Ingrid Ågård
Valberedare: Susanne Olander
Valberedare: Bo Sandgren