Samarbeten

Tack för att ni gör vår verksamhet möjlig!!

Karlshamns Kommun             Kultur Karlshamn

Stora Coop i Karlshamn         Sparbanken i Karlshamn

BS-tryck i Karlshamn              Studieförbundet Vuxenskolan

Blekinge Läns Bildningsförbund