Samarbeten

Tack för att ni gör vår verksamhet möjlig!!

Karlshamns Kommun             Kultur Karlshamn       Sparbanken i Karlshamn

BS-tryck i Karlshamn              Studieförbundet Vuxenskolan i Karlshamn

Blekinge Läns Bildningsförbund