26 Apr

Running out of time

I vårt högteknologiska samhälle lider vi inte längre brist på resurser, utan istället är det en ny
knapphet som vuxit fram: tidsbristen. Vart springer vi? och varför? och vad händer om vi faktiskt
stannar upp? Running out of time vrider och vänder på vårt moderna samhälles relation till tid. Det
är en poetisk och samtidsreflekterande föreställning som frågar vad vår ständiga strävan efter mer,
bättre och snabbare gör med oss, våra relationer och vår värld.
Kollektiv Knaster bjuder på storslagen luftakrobatik, dans och fysiskteater

Mer info:
http://www.kollektivknaster.com

Datum: 2018-04-26

Tid: 13:00

Plats: Karlshamn, Lokstallarna, Stora salen