Bra att veta

Parkering: Bakom Stadsteatern finns det parkeringsplatser och längs vägen.
Vid föreställning på Lokstallarna finns det parkering anslutet till Lokstallarna.
Mobiltelefon: Glöm inte att stänga av mobiltelefonen helt innan du går in i salongen.
Om du bara stänger av den på ljudlöst finns det risk att du stör den tekniska utrustningen.
Fotografering och ljudupptagning är av upphovsrättsliga skäl förbjuden.
Pauser: De flesta föreställningar har pauser på 20 minuter dock inte alla. Fråga i biljettkassan, titta här på hemsidan eller fråga någon av teaterföreningens styrelsemedlemmar klädda i svarta skjortor.
Oftast är pausen 20 minuter lång så du har tid att ta en fika, köpa någon läsk eller konfektyr. Vi  rekommenderar dock att du förbeställer fikat innan föreställningen början så slipper det bli så långa köer
Vid soppteaterföreställingen kan  vi erbjuda en god soppa, bröd  och kaffe & kaka innan föreställningens början.
På Stadsteatern finns rullstollsramp, handikapptoalett, handikapplatser och hörslingor. Ledsagare går gratis. Kontakta kassan om du har rullstoll eller permobil.
På Lokstallarna finns handikapptoalett men ej hörslingor i lokalen. Ledsagare går gratis.
Frågor och svar? Hur var ditt teaterbesök? Var det något du saknade eller något som inte fungerade? Vi är intresserade av allt både ris och ros. Hör av dig på plats till teaterföreningens
styrelsemedlemmar klädda i i svarta skjortor.
Du kan även ringa till ordförande Britt Kilsäter  på telefon 0706-59 31 06 eller maila på britt.e.kilsater@gmail.com
Kontaktperson och programansvarig: Patrik Ohlsson. Mail: patrik_ohlsson@bredband.net
Telefon: 0454-191 32 eller 0706-62 53 70. Post: Karlshamns Riksteaterförening Patrik Ohlsson
Prinsgatan 3 374 33 Karlshamn