Bra att veta

Parkering: Bakom Stadsteatern finns det parkeringsplatser och längs vägen.
Vid föreställning på Lokstallarna finns det parkering anslutet till Lokstallarna.
Mobiltelefon: Glöm inte att stänga av mobiltelefonen helt innan du går in i salongen.
Om du bara stänger av den på ljudlöst finns det risk att du stör den tekniska utrustningen.
Fotografering och ljudupptagning är av upphovsrättsliga skäl förbjuden.
Pauser: De flesta föreställningar har pauser på 20 minuter dock inte
alla. Fråga i biljettkassan, titta här på hemsidan eller fråga någon av teaterföreningens styrelsemedlemmar klädda i svarta skjortor.
Oftast är pausen 20 minuter lång så du har tid att ta en fika,
köpa någon läsk eller konfektyr. Vi rekommenderar dock att du förbeställer
fikat innan föreställningen början så slipper det bli så långa köer.
Vid soppteaterföreställingen kan  vi erbjuda en god soppa, bröd
och kaffe & kaka innan föreställningens början.
På stadsteatern finns rullstollsramp, handikapptoalett, handikapplatser och hörslingor. Ledsagare går gratis. Kontakta kassan om du har rullstoll eller permobil.
På Lokstallarna finns handikapptoalett och handikapplatser. Ledsagare går gratis.
Frågor och svar? Hur var ditt teaterbesök?
Var det något du saknade eller något som inte fungerade?
Vi är intresserade av allt både ris och ros.
Hör av dig på plats till teaterföreningens
styrelsemedlemmar klädda i i svarta skjortor.
Du kan även ringa till ordförande Per-Gunnar Carlsson  på
0734-32 23 20 eller maila på pergunnar.carlson@gmail.com
Kontaktperson och programansvarig: Patrik Ohlsson
Mail: patrik_ohlsson@bredband.net
Telefon: 0454-191 32 eller 0706 62 53 70